Het creëren van flow kun je leren

Wat is flow?

Het doel van flow is om organisatie en menselijk potentieel te laten schitteren. Maar wat is flow nu eigenlijk? Het kenmerk van flow is een gevoel van spontane vreugde, of zelfs verrukking, tijdens het uitvoeren van een taak. Het wordt ook wel beschreven als een diepe focus op niets anders dan de activiteit, waarbij je tegelijkertijd volledige betrokkenheid en succes ervaart. Om een gevoel van flow te krijgen, is het belangrijk dat er evenwicht is tussen vaardigheid en uitdaging om potentieel op die manier volledig te kunnen benutten.

In je eigen kracht zijn

Oftewel: door in je eigen kracht te zijn, ontstaat er flow. Als mens betekent dit dat je in contact komt met je eigen kern en kunnen en dat je je plek vindt in het leven, waar je dat het beste kunt zijn. Als organisatie houdt het in dat je slimmer gaat werken aan activiteiten die een meerwaarde bieden voor de klant. Het betekent ‘in een keer goed werken’ in plaats van ‘harder werken’ aan activiteiten die geen meerwaarde hebben. Alle activiteiten die geen waarde toevoegen, worden hierbij geëlimineerd.

Lean

Met mijn kennis en ervaring help ik deze flow te creëren. Hierbij maak ik gebruik van beproefde methodes zoals Lean, een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen (factoren die geen toegevoegde waarde hebben) te elimineren. Denk hierbij aan factoren als onnodig wachten, zoeken en overproductie, maar ook meer doen dan nodig is en onbenutte creativiteit. Hoe realiseer je het volle potentieel in je organisatie en je persoonlijke ontwikkeling? Als je kiest voor de creatie van flow in je organisatie komt de creatie van flow in het persoonlijk functioneren al heel snel aan de orde. Samen creëren ze de conditie voor uitgekiende verbeteringen die ruimte en potentieel vrij maken.

Continue groei

Door het potentieel in de organisatie en van jou en je team helder te maken en te realiseren, kun je een staat van continue groei bereiken. Niet alleen groei in economische zin, maar ook van persoonlijke groei. Talent wordt immers uitgedaagd om grenzen te verleggen en het werkproces continue te verbeteren, rekening houdend met voorkeursgedrag en ambitie. Niet harder werken, maar met meer aandacht en sensitiviteit voor de eigen behoeften en die van de ander, resulterend in een beter begrip en verbinding met jezelf en je collega’s.

Flow creëren in mens en organisatie

Het is echt mogelijk om je organisatie of team in flow te laten werken. Door met elkaar het gezamenlijke werkproces te verbeteren op een manier die inspireert en iedereen in het team uitdaagt en ontwikkelt, verdwijnen niet alleen verspillingen uit het werkproces, maar blijft er ook veel tijd over om te innoveren en om verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Deze flow creëren is niet abstract maar heel concreet. Door er aan te werken, creëer je samen meer waarde dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Creatie van meerwaarde in werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, financiële groei en betere dienstverlening aan klanten. En daarmee creatie van verdere groeimogelijkheden voor de organisatie.

Je gaat niet harder werken, maar bewuster, met meer aandacht voor elkaar en het onderlinge werkproces. Na verloop van tijd wordt dit proces zelfs onbewust. Gespecialiseerd op het gebied van Lean en andere methodes om tot flow te komen, heb ik mij gedurende lange tijd bekwaamd en ontwikkeld tot een all-round coach, adviseur, begeleider en realisator van veranderingen en verbeteringen.

Middelen
• Herinrichting van de bedrijfsvoering en de productie flow van uw bedrijf
• Coaching en begeleiding in het leren werken met de flow ontwikkelspiraal
• Geven en realiseren van adviezen
• Lean-training en ontwikkeling van flow in uw organisatie
• Teamontwikkeling
• Leiderschapsontwikkeling gericht op flow ontwikkeling in uw organisatie

Blokkades duiden op potentieel. Om dat potentieel te realiseren, kun je wel wat inspiratie gebruiken…
Soms loop je als organisatie op tegen je eigen muur. Je wilt het wel anders en beter doen, maar je weet even niet meer hoe. Het gaat op een aantal terreinen in je organisatie en/of bij jezelf niet zo goed, maar hoe organiseer ik het nu beter? Je hebt een geweldig idee, maar hoe realiseer je het nu succesvol? Je hebt een professionele organisatie die barst van de potentie, maar je krijgt het er niet uit. Het onderlinge vertrouwen is wellicht verminderd, hoe draai ik het weer bij?

…en tijd en ruimte om een nieuwe weg te bedenken…
Daartoe organiseer ik spiegelsessies, thema bijeenkomsten en inspiratiesessies. Met de uitkomsten ga ik met u en uq organisatie aan de slag om het pad te verkennen dat zal leiden tot het gewenste resultaat. Vragen stellend en samen spiegelend, komen we tot creatieve heldere praktische ideeën.

… om met elkaar het mogelijke potentieel te realiseren
Potentieel uit zich op allerlei manieren: financieel, in processen, in uw team, in uw persoonlijk. Elke realisatie van potentieel vergt een aanpak die past bij de specifieke situatie. Potentieel realiseren vergt inzicht, inzet, inlevend en invoelend vermogen. Graag ga ik samen met u en uw organisatie aan de slag om het potentieel te realiseren.

Middelen
• Leren werken met de ontwikkelspiraal
• Team ontwikkelsessies
• Analyse en definitie van potentieel d.m.v. Lean, Six Sigma en andere bedrijfskundige analyses
• Project- en programmamanagement
• Realisatue van ontwikkelpotentie en verbetering van bedrijfsresultaat

Je wilt optimaal tot je recht komen in je werk en in je bestaan. Leren waar je mogelijkheden liggen en hoe die nog beter te ontplooien. Elke fase in het leven kent zijn eigen dynamiek. Daarin word je telkens weer uitgedaagd om jezelf weer te herontdekken. Door het onderzoeken van de meerwaarde die je nu levert in je werk, je team en je organisatie en die je wellicht zou willen leveren.

Als leider in een organisatie speel je misschien met dezelfde vragen en wil je wellicht verder onderzoeken hoe je jouw team of organisatie het beste kunt leiden. Leiden kan soms verworden tot lijden. Het onderzoeken en vinden van de stijl die bij jou en je team past, kan een verruimende ervaring zijn en een oplossing bieden.

Het is mijn missie om potentieel optimaal te verhelderen, ontwikkelen en te laten schitteren. Hierbij gebruik ik mijn ervaring, intuïtie en bezieling om helderheid te creëren in jouw persoonlijke situatie. Door rust en ruimte te benutten, ontwikkel ik samen met jou het inzicht en de durf om je verandering vorm te geven. Dit is altijd een gebeurtenis van vriendschap en verbondenheid.

Middelen
• Coaching- en begeleidingsgesprekken
• Luistersessies
• Team ontwikkelsessies
• Loopbaanontwikkeling dialoog
• Leiderschapsontwikkeling en –training

Als leider van je eigen leven en in je eigen werkcontext wordt er dagelijks een beroep gedaan op je innerlijke kompas. Soms wijst je eigen kompas naar het noorden, terwijl iedereen om je heen een andere richting op lijkt te gaan. Hoe bepaal je hierin je eigen keuze en hoe blijf je verbonden met essentiële basisprincipes van jezelf en met de mensen om je heen?

Je bewust worden van je eigen basisprincipes en er aan werken om deze te integreren in het dagelijks leven, vergt bewustwording. Het vraagt om een beter begrip voor de eigen wensen en grenzen en die van de omgeving. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, organiseer ik bijeenkomsten om de grenzen van de eigen geest te verkennen en te onderzoeken welke persoonlijke leiderschapsvragen er leven en welke mogelijke antwoorden we samen kunnen vinden.

Naast individuele sessies organiseer ik op basis van behoefte samen met partner Pep Degens, individuele of groepsbijeenkomsten.

Middelen
• Leiderschapsdialogen (zowel voor groepen als individueel)
• Themaseminars (gericht op het in dialoog bespreken van concrete ontwikkelingsthema’s)
• Inspiratieseminars
• Leiderschap in de praktijk: we lopen gedurende een korte periode mee en werken actief aan jou persoonlijke ontwikkeling.

Recente Blog Berichten

Nieuws in flow-land!

Mijn Yvonne, een Bodhisattva?

Vandaag fietste ik in de zon en genoot van de blauwe hemel, de wind en de wolken. Terwijl ik voortpeddelde, kwam bij mij spontaan de gedachte naar boven dat je meer bent dan wie je lijkt te zijn. Sinds ik met je getrouwd ben worstel je met de vreselijke ziekte MS. Je...

Lean: wat als het middel tot doel wordt verheven

‘We moeten ze eerst een dag- en weekstart laten doen. Als ze dat goed kunnen, dan kunnen we ze leren hoe ze een verbeterdialoog kunnen doen. Hebben jullie al een goede probleemdefinitie voor de analyses die we nog moeten doen? Wat is er uit de Lean scan gekomen? Op...