Mijn Yvonne, een Bodhisattva?

Vandaag fietste ik in de zon en genoot van de blauwe hemel, de wind en de wolken. Terwijl ik voortpeddelde, kwam bij mij spontaan de gedachte naar boven dat je meer bent dan wie je lijkt te zijn. Sinds ik met je getrouwd ben worstel je met de vreselijke ziekte MS. Je draagt dit lot op een manier waar ik alleen maar diep respect voor kan hebben. De afgelopen maanden hebben we veel beleefd. Maar ondanks de moeilijke stappen zijn we samen nog sterker geworden.
Terwijl ik daar fietste kwam bij mij het beeld van de Boeddhistische wijze naar boven. Toen ik jou in gedachten vergeleek met de kenmerken van de Bodhisattva, de Boeddistische wijze, werd ik stil.

Kort geleden bezocht ik een lezing waarin de leefregels van deze wijze besproken werden. En terwijl ik naar de blauwe hemel keek, voelde ik dat je zo veel meer was. Laat het me uitleggen zo dat je begrijpt hoe ik het zie en voel.

1. Een kostbaar leven om altijd te luisteren, reflecteren en mediteren.
Je luistert altijd naar mij en naar alle mensen om ons heen. Toen ik in het open veld reed langs de Kijfhoek, besefte ik dat je alle mensen in deze straat buiten het dorp kende en hun hart had gevuld. Iedereen houd daar van je, om maar niet te spreken over onze buurt.

2. Een ondersteunende omgeving zoeken – om positiviteit te ontwikkelen
De mensen om ons heen zoeken nog steeds, eerder steun bij jou, dan omgekeerd. Je hebt een positieve houding die door de mensen om je heen als verwarmend ervaren wordt.

3. Negatieve plaatsen opgeven
Je verdoet je tijd niet aan onbelangrijke zaken die je niet vervullen. Je weet dat je tijd en mogelijkheden beperkt zijn en je verspilt ze dan ook niet.

4. Vergankelijkheid indachtig
Je leeft elke dag met de droeve werkelijkheid dat jouw mogelijkheden minder zijn geworden en nog minder worden. En toch weet je elke dag tot een zinvolle heldere dag te maken.

5. Slecht gezelschap opgeven
Je bent vaak negatief bejegend in gezelschap waardoor je ook zeer geraakt bent geweest. Maar dit heb je een plaats gegeven en bent nu instaat om ondanks alles vooruit te kijken.

6. Vertrouwen hebben in goede vrienden
Je voedt de mensen om je heen met je heldere lach en je warme hart. Je laat niemand vallen. Ook voor hen die je hard geraakt hebben blijf je vergevingsgezind.

7. Toevlucht nemen in een veilige omgeving en leidraad die vol is van onbaatzuchtige liefde
Je zoekt niets meer dan de eenvoud van de liefde in ons vertrouwde huis, elke dag weer.

8. Positief doen zonder enige baat
Je gaat elke week naar de sportclub en traint daar nog steeds mensen. Dat doe je gratis en voor niets. Je helpt iedereen in de buurt. Soms gaat dat zover dat je eigen gezondheid daar onder lijdt.

9. Vertrouwen op de eigen onbaatzuchtige innerlijke waarheid
Je hebt een rust en groot vertrouwen in je hart. Ik ben zo trots op je. Het anker in je, dat je telkens weer zoekt, is je liefde voor alles wat leeft.

10. Een altruïstische intentie ontwikkelen
Maak jou wakker in het midden van de nacht als er wat is, en je helpt iedereen. Zonder twijfel.

11. Moedig mededogen voor alle levende wezens
Van jou heb ik geleerd hoe je met allerlei beestjes moet omgaan. Je kunt er letterlijk mee praten. Dit heeft mijn blik op de wereld totaal veranderd. Elk dier heeft voor jou een ziel en is misschien wel meer waard als een mens.

12. Verlies transformeren
Je hecht totaal niet aan bezittingen en als we eens niet goed uitkomen, dan ben jij de eerste die alles opgeeft.

13. Lijden transformeren
Je draagt je ziekte in alle rust en begint en eindigt elke dag altijd met een lach. Door je vastberadenheid om niet op te geven, laat je zien wat het betekent om mens te zijn. Het lichaam kan falen maar de warmte van het hart, daar draait het om.

14. Blaam transformeren
Harde beschuldigingen heb je over je heen laten komen. Jij als jongste van een gezin. Toch treedt je iedereen met open hart tegemoet.

15. Kritiek transformeren
Je bent menigmaal zeer kritisch bejegend, terwijl je dacht goed te doen. Je hebt hier echt pijn van gehad. Toch heb je allen weer vergeven en weer in je lieve hart gesloten.

16. Ondankbaarheid transformeren
Hoe vaak heb je niet een kaartje met een lief woordje naar iemand gestuurd, terwijl de deurmat voor jou zo vaak leeg bleef. Hoe vaak heb je niet alles wat je over had weggegeven. Je bleef het doen, omdat je voelde dat het nodig was.

17. Spot transformeren
Je bent vaak genegeerd en verwaarloosd. Maar toch sta je telkens weer open voor iedereen. Je laat ze niet los en als ik in je ogen kijk, blijf ik warmte zien.

18. Ondergang transformeren
Je weg is geplaveid met moeilijkheden. Je pakt ze elke dag aan en ook al gaat het steeds minder, je accepteert wat komt, zoals het komt.

19. Rijkdom transformeren
Als we het goed hebben, geniet je ervan, maar je kan makkelijk zonder.
Je hebt genoeg aan je hart en de mensen om je heen. Te geven van je innerlijke rijkdom is je meer waard. Daarvan geef je in overvloed.

20. Ergernis en boosheid transformeren
Je hebt een hekel aan strijd en onenigheid, maar begrijpt dat dit een oorzaak heeft. Je komt daarom direct tot de kern om helderheid en daarmee rust te creëren. Wel vind je het moeilijk om open te spreken tegen dominante mensen, als je ze intimiderend vind. Dat ga je liever uit de weg.

21. Begeertes en verlangens transformeren
Je vraagt werkelijk om niets. Je bent tevreden met alles zoals het is en komt.

22. Zijn en tevreden zijn in leegte
Je geniet van de stilte en wil daar graag ook ruimte voor.

23. Niet gehecht zijn aan enig object
Je bent blij met een lach en een open hart, dat is het enige dat telt.

24. Afstotelijkheid transformeren
Je laat je pijnlijke lijden niet de overhand krijgen, omdat je diep in je hart weet dat alleen liefde overleeft.

25. Vrijgevigheid
Je verwacht niets en dat wat je hebt geeft je zo makkelijk weg. Niets dat je bezit is echt van belang voor je. Je hart gaat uit naar lieve mensen.

26. Discipline
Elke dag sta je op en ga je dapper verder, zonder klagen. Daar is grote discipline en volhardendheid voor nodig.

27. Geduld
Je bent werkelijk geduldig met alles. Je kan niet anders, want je lichaam en je geest laten het niet toe. Maar toch zit het van nature al in je.
Ook beoefen je een grote verdraagzaamheid bij alles wat er op je pad komt. Niets brengt je van de wijs.

28. Enthousiaste volharding ontwikkelen
Terwijl je zo doorzet, schroom je niet om anderen aan te spreken om goed te blijven doen voor elkaar. Alle buren kennen je zo.

29. Concentratie op het onbaatzuchtige goede en verstorende emoties bedwingen
Je laat je niet van de wijs brengen. Ik ben je getuige. Alle wezens tellen. Elke morgen weten de vogels in de tuin dat je er weer bent. Je zorgt voor eten en kijkt of ze er allemaal weer zijn. Doet doe je ook voor alle lieve buurtjes. De stilte hoef je niet op te zoeken, want die zit van nature in je. En dat voelen de dieren als geen ander. Zij vinden het fijn om bij je te zijn.

30. Wijsheid ontwikkelen
De zes perfecties zijnde, vrijgevigheid, discipline of zedigheid, geduld, toewijding of energie, concentratie of meditatie, inzicht of wijsheid, beoefen je van nature. Daar hoeven geen diepe gesprekken over gevoerd te worden. Wat kan ik zeggen? Sommige mensen hebben een leven nodig om tot het begrip te komen dat liefde en mededogen voor zichzelf en elkaar het enige is dat blijft. Ook over dit leven heen. Maar jij weet dit eenvoudig en leeft er naar. Een voorbeeld voor alle (leiderschap)gurus die vaak niet verder komen dan de woorden.

31. Zelf onderzoek
In stilte behoud je balans om het leven elke dag aan te kunnen. Je behoudt rust, blijft bij jezelf en zoekt de liefde, dus jezelf. Je broers, je zus, diegenen die de moeite nemen om je te kennen heb je in je hart gesloten. Je strooit de liefde alsof het graan is. Soms valt het op een rots, maar vaak op goede grond.

32. Afzien van kritiek op anderen
Je zwijgt dan in alle toonaarden en kijkt mij verstoord aan als ik mij wel eens kritisch uitlaat.

33. Geen competitie om aandacht en weelde
Het begrijpt niets van al die poeha.

34. Geen ruwe woorden
Daar heb ik je nog nooit op betrapt.

35. De eigen verstorende emoties bedwingen
Ach mij lieve. Je hebt zoveel gestreden al en zoveel overwonnen. Het geeft niet als je eens verdrietig bent. Jouw zonnetje komt altijd weer door in je heldere lieve ogen en je lieve glimlach.

36. Frisse aandacht en alertheid
Elke dag ben je weer fris geïnteresseerd in je medemens en hoop je op een leuke ontmoeting en een goed woord. Je luistert goed om je heen of alles met iedereen goed gaat. En zo niet, dan kom je direct in actie.

37. Toegewijd zijn aan het lijden van elk levend wezen
Want daar gaat jouw leven om. Iedereen en elk wezen telt voor jou. Je zit in je hart. Mijn God, wat ben ik trots op je en wat houd ik van je.

Zie je nu wat ik bedoel? Je bent misschien wel een geschenk uit de hemel, een wijze, die zich vermomd heeft als een lieve vrouw met MS, met ontelbare lieve kwaliteiten.
Je bent mijn vriend. Voor altijd.

Ik moet vaker gaan fietsen!

 

Springen!

Verbeteren kan alleen van binnen uit komen. Nooit is er verandering, verbetering of groei ontstaan, dan door de eigen wil om een situatie te veranderen.
Groei is een creatief proces, waarbij je zelf aan het roer staat. De wens om een situatie te verbeteren is daarnaast ook een proces van het aangaan van een verhouding met je brede omgeving en hen mee te nemen in je ontdekte inzicht en groei.
Daarom is ontwikkeling nooit een reis van buiten naar binnen, maar altijd van binnen naar buiten.

Als een situatie schreeuwt om verandering, maar jij hebt er nog geen eigen verbinding mee gevonden, dan ga jij geen groei en ontwikkeling doormaken die de verandering gaat doen ontstaan. Omgekeerd kan dat wel.Laatst hoorde ik iemand klagen, dat er geen visie was en dat het allemaal geen zin had om verder te gaan, als er geen gezamenlijke visie was. En hij bleef maar ‘griepen’ en klagen dat het allemaal anders moest. Dat soort gezanik dat het allemaal aan anderen ligt, terwijl je er zelf buiten staat.

Omdat dit een collectieve ziekte is heb ik besloten om te onderzoeken waarom we dit toch zo vaak doen.
Want ik geloof dat het mogelijk is om jezelf en een situatie te verbeteren, maar alleen vanuit de wil er zelf wat aan te doen. Over je eigen grenzen te gaan, want je weet nu niet hoe je verder moet. Je zult dus echt in het diepe moeten springen. Je weet best wel dat je het nog niet weet, en nog niet kan, maar je gaat er voor. En hiermee geef je de eigen persoonlijke ontwikkeling zomaar een enorme impuls.
Ik geloof dat niemand van te voren exact weet hoe iets zal gaan lopen. Wat ik wel weet, is dat er in elke situatie dingen gebeuren, die deuren openen, die vervolgens weer andere nieuwe deuren openen.

Boek ‘Werkvloer eerst!’

Boek ‘Werkvloer eerst!’

Bouw met opgestroopte mouwen aan een toporganisatie

In dit boek doen co-auteur Pep Degens en ik uit de doeken hoe je de beide kanten van een organisatie ontwikkelt tot een toporganisatie: de kant van de resultaten (hard) en de kant van de mensen (hart).

De harde kant verschaft je organisatie bestaansrecht, en de hart-kant draagt en ondersteunt dit. Met de door ons bedachte Ontwikkelspiraal krijg je een krachtig instrument in handen om je proces van  ontwikkeling naar FLOW te sturen: veel aandacht voor resultaten en net zo goed veel aandacht voor de mensen.

Het boek gebruiken we in onze workshops en ontmoetingen die we in 2014 gaan organiseren. In de workshops geven we een voorproefje van ons eigen kunnen, dragen we enkele technieken aan de deelnemers over en nemen we hen mee bij de reis naar passie en prestatie. De titel verraadt, dat we daarbij op de werkvloer beginnen.

Het boek is te bestellen voor € 35,- inclusief btw via het contactformulier hiernaast.

Partnerships

Partnerships

Lucide Consulting werkt ook samen met coach, training en advies bedrijven, die werkelijk het verschil maken, op specifieke vlakken. Flow betekent voor ons, dat we samen potentieel willen laten schitteren. Daarbij past het niet om voor een suboptimale oplossing te gaan. Alleen het beste is goed genoeg. Samen staan we voor het creëren van positieve flow van mens en bedrijf. Resulterend in een ROI van 1:3, en een betere persoonlijke en organisatie flow. Bent ook u geïnteresseerd? Stuur dan een mail via het contactformulier.