Lean: wat als het middel tot doel wordt verheven

‘We moeten ze eerst een dag- en weekstart laten doen. Als ze dat goed kunnen, dan kunnen we ze leren hoe ze een verbeterdialoog kunnen doen. Hebben jullie al een goede probleemdefinitie voor de analyses die we nog moeten doen? Wat is er uit de Lean scan gekomen? Op welke elementen hebben ze onvoldoende gescoord? Daar ga ik het dan eens met de directie over hebben’.

Lean Adviseurs praten vaak over hun initiatieven alsof ze het over gebakken broodjes hebben. Waarom gebeurt dit? Wat bezielt ze om veranderingen op deze manier aan te vliegen? Ik denk dat dit gebeurt omdat deze adviseurs, zich niet echt onderdeel van de organisatie voelen en niet weten hoe ze een echte bijdrage kunnen leveren aan de doelen en ontwikkeling van de organisatie, omdat ze vaak geen verbinding hebben met de leiders. Vaak denken ze: als we maar hard genoeg duwen en zo slim mogelijke analyses opleveren, dan kunnen ze er niet omheen. Dan moeten “ze” wel veranderen. “Ze” zijn de leiders en managers die ze proberen te overtuigen van hun toegevoegde waarde.
Dat werkt misschien op de korte termijn, maar op langere termijn levert deze manier van communiceren alleen maar verhoogde weerstand op en geen gedragenheid voor Lean in een organisatie. Sterker nog: de kans is zeer groot dat niet alleen de leiders en managers, maar ook alle medewerkers in de contramine gaan en dat Lean veranderinitiatieven direct stoppen zodra de “experts” weer weg zijn.

Mijn vraag is dus, wat wil je nu echt: de Lean methode tot doel verheffen en daar heel hard op duwen, of wil je echt bijdragen aan de ontwikkeling van de dienstverlening van de organisatie? Als je dat laatste wilt, zul je echt zelf verbinding moeten creëren met de leiders en leren begrijpen wat hun uitdagingen zijn en je daarmee verbinden. Er is geen leidinggevende die geen top kwaliteit aan zijn of haar klanten wenst te leveren. Er is echter geen behoefte aan wijsneuzen, die wel even komen vertellen hoe het moet en beter kan.

In 1996 werd door Womack & Jones het boek “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”, gepubliceerd. Hierin worden vijf fasen beschreven om tot een Lean organisatie te komen: value, value stream, flow, pull, perfection. De waarde, value, is datgene waarvoor de klant bereid is te betalen. De value stream bestaat uit de acties die uitgevoerd worden om een product of een dienst aan de klant te kunnen leveren. Wanneer de waarde vanuit de klant is gedefinieerd en de value stream in kaart is gebracht dient er flow gecreëerd te worden in het proces. Een signaal vanuit de hoek van de klant, pull, is hierbij leidend. Daarna gaat het erom het proces te perfectioneren, perfection. Dit is alles omvattende filosofie, waarin echt hele bedrijf in mee zal moeten ontwikkelen.

De realisatie van een Lean organisatie is dus geen sinecure en behelst nogal wat. In de flow creatie trajecten die ik succesvol heb georganiseerd in de financiële dienstverlening heb ik deze filosofie toegepast. Als eerste stap stelde ik de vraag aan mijn leiders, of ze ook aan echt een lean organisatie wilden werken.
Dit verwoordde ik door hen de grote voordelen van het realiseren van de vijf fasen (value, value stream, flow, pull, perfection) voor te leggen. Als men dat niet wilde, dan stopte mijn bemoeienis. Ik geloof niet in halve maatregelen. Lean doe je of doe je niet. Als men dat wel wilde, organiseerde ik vervolgens een sessie om tot een gezamenlijke droom te komen, zodat management en medewerkers een gezamenlijk inspirerend doel hadden waar naar gestreefd kon worden. Dan vroeg ik aan elke stakeholder welke stappen zij zelf wilden gaan zetten naar dat gezamenlijke doel. (Op deze manier gaan keten initiatieven ook echt werken i.p.v. opgelegde organisatie aanpassingen. Ik kan een boek schrijven over de dramatische gevolgen van top-down geïmplementeerde klant ketens, terwijl de organisatie gewoon verticaal aangestuurd blijft worden). Het is dus echt nodig om op het juiste niveau condities voor succes te creëren.

Ik praatte in het begin opzettelijk niet te veel over Lean of Six Sigma. Dat klinkt raar, maar het lukte management en medewerkers om echt volledig zelfstandig uit zichzelf en zonder Lean training om verbeterideeën te formuleren, die ook daadwerkelijk leidden tot stappen op weg naar de realisatie van de vijf fasen zoals door Womack en Jones genoemd. Elke dag maakte men vervolgens kleine stapjes op weg naar balans en foutloosheid in de klant keten. Het enige wat ik hoefde te doen was hen de juiste middelen en methodes aan te reiken, terwijl ze zelf bezig waren. Men wilde dan echt het naadje van de kous weten. Verdieping van inzicht en aanpak om tot de juiste oplossing van problemen te komen. Dit was het juiste moment om hen te trainen in een aantal basis Lean concepten en methodes. Men trok het gewoon uit mijn handen!

Nu zult u misschien denken: “Als dit zo duidelijk is, waarom wordt dan toch telkens weer de grote fout gemaakt dat niet het gemeenschappelijk doel maar de inzet van Lean middelen tot doel wordt verheven?”. Ik denk dat dit komt omdat veel Lean adviseurs, “experts” zijn, die het moeilijk vinden om buiten hun domein van trainingen, analyses, tools en methodes te denken. Ze zijn getraind en gecertificeerd en het liefst natuurlijk Black Belt, maar ze hebben vaak geen idee wat het betekent om een organisatie op een inspirerende manier in beweging te krijgen. En omdat management zelf vaak ook geen idee heeft wat ze kunnen verwachten staat men dus letterlijk naar elkaar te kijken.

Ik vond het nodig om hier over te schrijven omdat ik ook wel eens in deze situatie terecht ben gekomen. Ik hoopte tegen beter weten in, dat er een groeiproces zou ontstaan als ik management en medewerkers trainde, slimme analyses voorlegde en ze op die manier tot inzichten en beweging zou kunnen laten komen. Niets was minder waar. Management en medewerkers wachtten op wat er zou gaan komen. Gingen vaak in de weerstand omdat niet zij, maar de Lean expert met de antwoorden kwam. Er ontstond geen eigenaarschap, geen bezieling en daarmee geen ontwikkeling. Daaruit is mijn passie voor de flow ontwikkel filosofie gegroeid, zoals u op deze website kunt vinden.

Ik draag het Lean gedachtegoed een warm hart toe, maar ik geloof Lean geen doel op zich is, maar een middel om management en medewerkers zelf geïnspireerd de eigen doelen (mogelijk gemaakt door 100% kwaliteit, flow of pull in (keten)teams en waardestromen) te laten realiseren.

Dan kan een Lean organisatie ontstaan en de Lean filosofie overleven.

Lees daarom echt ook “Werkvloer eerst!”.

Boek ‘Werkvloer eerst!’

Boek ‘Werkvloer eerst!’

Bouw met opgestroopte mouwen aan een toporganisatie

In dit boek doen co-auteur Pep Degens en ik uit de doeken hoe je de beide kanten van een organisatie ontwikkelt tot een toporganisatie: de kant van de resultaten (hard) en de kant van de mensen (hart).

De harde kant verschaft je organisatie bestaansrecht, en de hart-kant draagt en ondersteunt dit. Met de door ons bedachte Ontwikkelspiraal krijg je een krachtig instrument in handen om je proces van  ontwikkeling naar FLOW te sturen: veel aandacht voor resultaten en net zo goed veel aandacht voor de mensen.

Het boek gebruiken we in onze workshops en ontmoetingen die we in 2014 gaan organiseren. In de workshops geven we een voorproefje van ons eigen kunnen, dragen we enkele technieken aan de deelnemers over en nemen we hen mee bij de reis naar passie en prestatie. De titel verraadt, dat we daarbij op de werkvloer beginnen.

Het boek is te bestellen voor € 35,- inclusief btw via het contactformulier hiernaast.

Ons boek is af!

Ons boek is af!

De afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met Pep Degens (van Parsival en ZekerbijPep) hard gewerkt aan het maken van het boek ‘Werkvloer eerst!’, waarin we de ontwikkeling naar flow voor mens, team en organisatie beschrijven. Op dit moment zijn we bezig met design, lay-out en de druk.

Soms loop je als mens of als organisatie op tegen je eigen muur. Je wilt zaken verbeteren, maar je weet niet hoe. Wellicht loop je vast in je eigen ontwikkeling. Misschien heb je een fantastisch idee of een lang gekoesterde droom, maar je weet niet hoe je die realiseert?

Wij vinden dat je ieder mens, team en organisatie kan helpen om flow te creëren waardoor ieders potentieel ten volste wordt gerealiseerd. Hierbij worden diepgaande resultaten bereikt die niet alleen gericht zijn op de korte termijn, maar ook op duurzame groei van het zelfontwikkelend vermogen van jou als mens, je team en organisatie.

Het in beweging brengen van een organisatie vanaf de werkvloer, vergt oprecht geloof, volharding en passie van iedereen die er aan begint. Geloof in de verbinding en het bereiken van flow. Flow is voor ons die staat van moeiteloosheid, waar we elkaars kracht optimaal weten te benutten en onze organisatieprocessen geheel foutloos en moeiteloos verlopen. Volharding, om alle obstakels uit de weg te (blijven) ruimen. Passie, omdat zonder bezielende roep nooit dat innerlijk vuur zal ontstaan om jezelf en je collega’s te ontplooien en daarmee ook nog eens optimale resultaten te (blijven) boeken.

Vanuit jarenlange ervaring vanaf de werkvloer tot aan de directiekamer – en niet andersom -beogen wij in dit boek de weg te wijzen naar de verbinding van `Hard’ en `Hart’.
Hard – doelen, resultaten en processen – verschaft een organisatie bestaansrecht.
Hart – gevoel, mensen en emoties – voorziet een organisatie van gevoel, verbinding en commitment.
Alleen door het gepassioneerd blijven ontwikkelen van Hard en Hart kan flow ontstaan en komt er een beweging van continue verbetering tot stand die niet meer ophoudt.
Het boek is een leesbaar geheel geworden waarin ook een werkboek is toegevoegd, zodat je er zelf, na enige training en oefening, mee aan de slag kunt.

Het zal begin 2014 beschikbaar komen voor verkoop en gebruik. Hou de site in de gaten voor de publicatie, lanceringsbijeenkomst, seminars en workshops. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het me weten.

Partnerships

Partnerships

Lucide Consulting werkt ook samen met coach, training en advies bedrijven, die werkelijk het verschil maken, op specifieke vlakken. Flow betekent voor ons, dat we samen potentieel willen laten schitteren. Daarbij past het niet om voor een suboptimale oplossing te gaan. Alleen het beste is goed genoeg. Samen staan we voor het creëren van positieve flow van mens en bedrijf. Resulterend in een ROI van 1:3, en een betere persoonlijke en organisatie flow. Bent ook u geïnteresseerd? Stuur dan een mail via het contactformulier.

Het flow concept uitgelegd

Het flow concept uitgelegd

Welkom op mijn website die in het teken staat van het creëren van flow. 
In mijn allereerste stuk wil ik graag twee vormen van flow met elkaar verbinden, die centraal staan in mijn denken. De staat van flow, die een mens of een team kan ervaren, als jezelf of als team volledig in een bepaalde prestatie of ervaring opgaat.

1. De staat waarin je veel meer lijkt te kunnen, alles vanzelf lijkt te gaan
2. De flow van een gezamenlijk maakproces, waarin alles in een keer goed gaat

Mij fascineert hoe we als mens, team en organisatie tot grootse prestaties voor elkaar kunnen komen, dit goed voor onszelf en dit team is. Maar ook voor onze klanten en onze planeet.

1. Flow – de psychologie van de optimale ervaring

Ieder organisatie is net als een mens een organisme dat zich wil ontwikkelen. Voor ieder mens is het vaak al complex om het eigen proces van ontwikkeling te begrijpen. Laat staan als organisatie. De theorie over flow ontwikkelt door Michael Csikszentmihalyi, stelt dat uitdaging en vaardigheid zich in balans moeten ontwikkelen zodanig, dat het leuk blijft om een stapje verder te komen. Sommigen zeggen wel eens ‘pijn is fijn’, maar dat is niet uitnodigend voor de meeste mensen. Als je een topprestatie wilt bereiken zal je natuurlijk hard moeten werken aan je vaardigheidsniveau en de lat steeds hoger leggen. Maar de lat gelijk te hoog leggen, werkt alleen maar demotiverend. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar.

Dus afhankelijk van de persoon zul je een persoons eigen ontwikkelpad moeten zien te vinden, die én uitdagend én plezierig is om mee bezig te zijn. Dit geldt voor werkelijk alle ontwikkelgebieden die we maar kunnen bedenken. Sport, intellectueel, werkgerelateerde vaardigheden, eigen psychologische ontwikkeling, enzovoort. De vraag is dus, wat heb je persoonlijk nodig om uitgedaagd te worden tot grotere prestatie, terwijl je er ook meer plezier in krijgt? Bekijk hier de korte film – Flow, The Psychology of the Optimal Experience.

2. Flow – het optimale productieproces om een dienst of product in een keer goed te produceren, zonder verspillingen.

Een andere vorm van flow is, zoals in het begrip Lean gebruikt wordt. Het woord flow heeft daar de betekenis van het in een keer goed produceren van een dienst of product voor een klant, en die ook precies op tijd afleveren. Op deze manier wordt er (bijna) niets verspild en kan het ook tegen de meest efficiënte prijs geproduceerd en geleverd worden. Dit levert heel veel voordelen op. Er is bijna geen afval meer en er wordt bijna niets verkeerd geproduceerd, terwijl er veel minder hard gewerkt hoeft te worden. Dit lijkt bijna tegenstrijdig, maar is toch echt waar. Immers als je veel minder fout doet, wordt alleen nog maar tijd besteedt aan de goede dingen die gedaan (moeten) worden. Ook dit is een topprestatie die niet in een keer gehaald wordt.

Uit eigen ervaring weet ik dat in een gemiddeld proces vaak maar 20 – 40% in een keer goed gaat. Dus 60 – 80% niet. De reden van dit dramatische verschil zit in allerlei wachttijden, omdat de balans in de ‘workflow’ niet goed afgesproken is. Sommigen maken heel veel, terwijl de volgende stap in het proces dit niet aan kan. Bovendien denken we vaak dat we veel moeten maken, maar realiteit is dat klanten afhankelijk van het seizoen, meer of minder vraag hebben. Het afstemmen van de productie ‘in flow’ op de klantvraag vraagt dus goed teamwork en goede onderlinge afspraken. Dan ontstaan er geen wachttijden, voorraden, fouten, onnodig vervoer van producten of diensten, enzovoort.

Als je in flow produceert en als mens, team of organisatie ook in flow ontwikkelt, dan is de ontwikkeling van het gehele proces een geweldige dans.

Denk je eens in, dat je geholpen wordt, om datgene wat je graag en met plezier doet, ook zo goed te doen, dat je alles in één keer goed doet. En dat het teamproces zo ingericht is, dat iedereen datgene in het proces doet, waarin hij of zij het beste is (of wil worden). Dan ontstaat een dans van persoonlijke- en teamexpressie die zijn weergave niet kent.

Het voortbrengingsproces is een proces van continue verbetering geworden, waarin elk team lid, het graag voor zichzelf, steeds beter wil doen. Dit levert een team proces op waarin we open staan voor suggesties om het zelf en samen steeds beter te doen voor onszelf en de klant. We leggen de lat, spelenderwijs steeds hoger. Daarbij is een grondhouding van vertrouwen erg belangrijk. Persoonlijke en teamblokkades om onze eigen en teamprestaties kunnen alleen naar de oppervlakte gebracht en opgelost worden als dit vertrouwen er is. Hetzij proces, werk, team of persoon gerelateerd. Leiderschap is in deze context er een van plezier, en ‘feed forward’ in plaats van 
’feed back’. Je helpt elkaar verder op een positieve manier.

Een essentieel onderdeel van de groei is ook de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn dat we als mens samen verbonden zijn en producten en diensten moeten leveren, die niet alleen economische meerwaarde opleveren, maar ook ecologisch. De waarde van onze planeet is niet uit te drukken in geld. Het genereren van een product of dienst kan niet alleen op korte termijn gewin gericht zijn, maar moet ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze gemeenschappelijke hogere doelen. Water, energie, grondstoffen zijn schaars en ze worden schaarser. De noodzaak om hier samen met beleid mee om te gaan wordt steeds groter. Als team en organisatie kun je hier nu onmiddellijk mee beginnen om hier iets aan te doen, door het eigen voortbrengingsproces in flow te gaan organiseren. Ontwikkel niet alleen een economische maar ook een ecologische visie op de meerwaarde die je samen wilt leveren aan je klanten.

3. Realisatie van flow is echt mogelijk

Als we samen een traject inrichten met concrete doelen met betrekking tot het proces, team en de personen, dan kunnen we spelenderwijs serieuze topprestaties met elkaar neerzetten. Dit zal op vele fronten ontwikkeling in balans opleveren.

In dit blog zal ik regelmatig verdiepende artikelen publiceren, die meer inzicht geven over thema’s als:
– Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijk leiderschap
– Teamontwikkeling: team leiderschap
– Procesverbetering: lean proces-, vaardigheids- en leiderschapsontwikkeling
– Economische waarde ontwikkeling: hoe meerwaarde te creëren door flow
– Ecologische waarde ontwikkeling: hoe ecologische ontwikkeling te versnellen

Als je wilt reageren, schrijf me dan een reactie. Als je ook een artikel op mijn blog wilt zetten, laat het me ook weten. Deze blog staat open voor elk interessant voedend onderwerp waarmee we elkaar kunnen helpen bij onze ontwikkeling.